دفتر دادستانی کل نیویورک از آغاز تحقیقات کیفری علیه امپراتوری تجاری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا خبر داد. پیش از آن، بررسی مدنی در دستور کار قرار داشت. به گزارش آسوشیتدپرس، فابین لوی، سخنگوی لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک در بیانیه‌ای گفت: ما سازمان ترامپ را مطلع کرده‌ایم که تحقیقات ما درباره این شرکت دیگر ماهیت مدنی صرف ندارد. ما در حال حاضر در کنار دفتر دادستانی منطقه منهتن، به شکلی فعال سازمان ترامپ را در یک ظرفیت کیفری مورد تحقیق قرار می‌دهیم. بازرسان نیویورک با دفتر دادستانی منطقه منهتن که دو سال است درباره ترامپ و شرکتش موسوم به سازمان ترامپ تحقیقات انجام می‌دهد، همکاری دارند. لتیتیا جیمز و سایروس وانس جونیور، دادستان منهتن هر دو دموکرات هستند. دفتر دادستانی کل نیویورک درباره اینکه چه عاملی موجب شد تا مسیر تحقیقات تغییر کند، توضیحاتی ارائه نداد. سخنگوی لتیتیا جیمز هم توضیحات بیشتری نداد.