رئیس جمهوری تونس آمادگی مشروطش را برای گفت‌وگو جهت برون‌رفت کشورش از بحران اعلام کرد. به گزارش اسپوتنیک، قیس سعید، رئیس جمهور تونس آمادگی خود را برای انجام گفتگو جهت برون رفت از این اوضاع تونس اعلام و تاکید کرد که باید گفت‌وگویی متفاوت از آنچه که تونس در سال‌های قبل دیده است، باشد و باید به دنبال راه حل‌های جدی برای مسائل مردم گشت. وی در این خصوص گفت مردم تونس خودشان مشکلاتشان را مشخص کردند و گفت‌وگو می‌تواند چارچوبی باشد که در آن راه‌حل‌های برخاسته از اراده مردمی تعیین و سازماندهی شود. این نخستین‌بار است که رئیس جمهوری تونس موافقت خود را برای انجام گفتگوی ملی اعلام می‌کند. وی در ششم آوریل گذشته اعلام کرد که با دزدان گفتگو نخواهد کرد. وی گفت که گفت‌وگوی ملی با مشارکت برخی از طرف‌ها که هیچ تصوری از وطن ندارند، فایده‌ای ندارد.