خشونت یکبار دیگر و با وجود درخواست برای آرامش، در خیابان‌های ایرلند شمالی از سر گرفته شده است. به نوشته روزنامه گاردین، یک خودرو در پارک اسپرین واقع در «واترساید دری» آتش زده شده و گزارش‌هایی از وقوع خشونت و درگیری‌هایی در نزدیکی بلفاست، مرکز ایرلند شمالی منتشر شده است. هر دو منطقه شاهد صحنه‌های خشونت آمیز و درگیری‌هایی در روزهای اخیر بوده‌اند. اخیرا، سرویس پلیس ایرلند شمالی از رهبران جوامع خواسته تا این بی نظمی و نافرمانی را که در روزهای اخیر روی داده، متوقف کنند. یکشنبه شب، پنج افسر پلیس پس از آنکه از سوی معترضان با اشیای فلزی و کوکتل مولوتف هدف قرار گرفتند، دچار جراحت شده‌اند. همچنین تعداد پلیس‌های مجروح در دری و بلفاست در روز عید پاک به ۳۲ تن رسید. در روزهای اخیر نیز تنش‌ها در بین جوامع عمدتاً اتحادیه‌ای به درگیری‌های خشونت بار کشیده شد.