نتایج جدیدترین نظرسنجی در اراضی اشغالی نشان می دهد که شهروندان اسرائیلی معتقدند رژیم صهیونیستی به سمت برگزاری پنجمین انتخابات پارلمانی خواهد رفت. براساس این نظرسنجی که شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی با همکاری موسسه‌های ذیربط منتشر کرد، ۵۳ درصد از مردم در اراضی اشغالی معتقدند، راه حلی برای بن بست سیاسی رژیم صهیونیستی پیدا نخواهد شد و به همین دلیل دولتی هم تشکیل نخواهد شد، بن بستی که موجب شده این رژیم در بیش از دو سال اخیر موفق به تشکیل دولت پایداری نشود. ۴۳ درصد هم گفتند احتمال اینکه سناریوی پنجمین انتخابات پارلمانی اجرایی شود، قوی‌تر است. در این نظرسنجی در پاسخ به این سوال که چه کسی شانس بالاتری برای تشکیل دولت دارد، ۴۴ درصد شانس بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و رهبر حزب لیکود را بیشتر دانستند، ۱۷ درصد پاسخ دهندگان نیز یائیر لاپید، رئیس حزب آینده ای وجود دارد و ۱۵ درصد نفتالی بنت، رهبر حزب یمینا را برای تشکیل دولت خوش شانس‌تر دیدند.  همچنین ۱۳ درصد اعلام کردند، هیچ کس دولت تشکیل نخواهد داد، ۱۰ درصد گفتند نمی‌دانند و سه درصد هم به شخص دیگری رای دادند. در این نظرسنجی ۳۵ درصد از پاسخ دهندگان گفتند باید لاپید فراکسیون تغییر را هدایت کند، ۱۸ درصد بنت و ۷ درصد هم بنی گانتس، رهبر حزب آبی سفید را برای انجام این کار ترجیح دادند. ۲۴ درصد نیز گفتند یکی از این افراد نام برده باید هدایت فراکسیون تغییر را به عهده بگیرد و ۸ درصد هم اعلام کردند نمی‌دانند. درباره سناریویی که بیشترین احتمال را دارد، ۴۶ درصد پیش بینی کردند که انتخابات پنجمی برگزار می‌شود، ۲۷ درصد معتقدند خود نتانیاهو دولت جدید را تشکیل خواهد داد، ۱۶ درصد معتقدند فراکسیون تغییر موفق به تشکیل دولت خواهد شد و ۱۱ درصد هم گفتند نمی دانند.