شورای امنیت سازمان ملل از طرف‌های لیبیایی خواست توافق آتش‌بس را به طور کامل اجرایی کنند. به گزارش روزنامه عربی۲۱، شورای امنیت در بیانیه‌ای بر نیاز مبرم به برنامه‌ریزی برای خلع سلاح گروه‌های مسلح در لیبی و ادغام مجدد آن‌ها تأکید کرد. شورای امنیت در این بیانیه از موافقت پارلمان لیبی با دولت وحدت ملی جدید به ریاست عبدالحمید الدبیبه استقبال کرد و از دولت جدید خواست برای برگزاری انتخابات آزاد و شفاف در ۲۴ دسامبر آماده شود. چهارشنبه پارلمان لیبی به دولت وحدت ملی رأی اعتماد داد. این بزرگترین فرصت برای حل بحران لیبی است. در جلسه‌ای که در شهر سرت برگزار شد ۱۳۲ نماینده به نفع دولت رأی دادند و دو نماینده با آن مخالفت کردند. الدبیبه بعدا به پارلمان گفت: از طریق این رأی‌گیری مشخص شد که لیبیایی‌ها متحد هستند. کینه‌ها را دور بریزید و قلب‌هایتان را به روی هم بگشایید.