سفیر میانمار در انگلیس خواستار آزادی رهبر دوفاکتوی این کشور شده و مخالفت انگیس را با کودتای اول فوریه در این کشور آسیایی اعلام کرد. به گزارش گاردین، کیاو زوار مین که از ۲۰۱۴ ریاست سفارت میانمار در لندن را برعهده دارد در بیانیه‌ای اعلام کرد، به دومینیک راب، وزیر خارجه انگلیس گفته که از سوی آنگ سان سوچی، رهبر دو فاکتوی میانمار به این سمت منصوب شده و تنها از اوست که دستور می‌گیرد. وی گفت، یک سفیر یک دیپلمات است. او مسیر دیپلماتیک را انتخاب می‌کند: پاسخ به بحران کنونی در میانمار را فقط می‌توان با مذاکره یافت. ما خواستار آزادی سوچی و وین مینت، رئیس جمهوری میانمار هستیم. راب نیز گفت:‌ من شجاعت و میهن پرستی سفیر میانمار را برای درخواست آزادی سوچی و رئیس جمهوری میانمار و احترام به نتایج انتخابات ۲۰۲۰ در این کشور می‌ستایم.