انتشار اخباری مبنی بر خریداری هزار دوز واکسن کرونا توسط ریاست‌جمهوری تونس از امارات سر و صدای زیادی در این کشور به پا کرده است. عربی۲۱ اعلام کرد که اخبار منتشر شده است مبنی بر اینکه ریاست جمهوری تونس هزار دوز واکسن کرونا را از دولت امارات خریداری کرده است. طبق این گزارش، انتشار این خبر و سکوت ریاست جمهوری درباره آن انتقاد طرف‌های سیاسی، رسانه‌ای و فعالان در شبکه‌های اجتماعی را به همراه داشت. این انتقادات در نهایت ریاست جمهوری تونس را بر صدور یک بیانیه واداشت. ریاست جمهوری تونس تحویل واکسن‌های مذکور از امارات را تأیید کرد اما ریم قاسمی، سخنگوی ریاست جمهوری تونس در این باره گفت که این واکسن‌ها به هیچ فردی در ریاست جمهوری و اعضای خانواده اش تحویل داده نشده است. ریاست جمهوری تونس در این بیانیه تأکید کرد که واکسن را دریافت کرده و به اداره کل بهداشت نظامی تحویل داده است. در همین راستا، العیاشی الزمال، رئیس کمیسیون بهداشت پارلمان تونس، این اقدام را یک رسوایی در سطح حکومت خواند و خواستار افشای تمامی جزئیات این خبر شد. هشام المشیشی، نخست‌وزیر تونس نیز دستور انجام تحقیقات فوری در این باره را صادر کرد.