موسسه دموکراسی و حقوق بشر خلیج فارس با انتشار طوماری خواستار توقف فروش سلاح به امارات و عربستان از سوی استرالیا شد. به گزارش فلسطین المستقبل، موسسه دموکراسی و حقوق بشر خلیج فارس طوماری را منتشر کرده و خواستار توقف فروش تسلیحات استرالیا به عربستان و امارات شد. این مؤسسه به دلیل هدف قرار دادن غیرنظامیان و جنایات جنگی نیروهای این دو کشور در یمن خواستار توقف فروش سلاح توسط استرالیا به آنها شده است. در متن این طومار آمده است که ائتلاف متجاوز عربی به سرکردگی عربستان و امارات غیرنظامیان و مناطق مسکونی و همچنین تأسیسات حیاتی یمن را هدف حملات خود قرار می‌دهد و این حملات منجر به کشته و مجروح شدن ده‌ها هزار غیرنظامی، زن و کودک شده است. این مؤسسه در ادامه تأکید کرد، محاصره تحمیلی علیه تمامی بنادر یمن منجر به بدترین فاجعه انسانی در جهان شده است و ۸۰ درصد جمعیت این کشور اکنون نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند. این مؤسسه در ادامه آورده است: موسسه دموکراسی و حقوق بشر خلیج فارس بخشی از ائتلاف استرالیا برای کنترل تسلیحات است که از سال ۲۰۱۹ خواستار توقف فروش سلاح به عربستان و امارات هستیم.