مایکل راسل، وزیر امور قانون اساسی، اروپا و امور خارجی کابینه اسکاتلند اظهار کرد، دومین همه پرسی استقلال اسکاتلند ممکن است شش ماه بعد از آن که پارلمان آن لایحه مربوط به همه‌پرسی را تصویب کند برگزار شود و انتظار می رود که این تصویب در ماه ژوئن رخ دهد. به گزارش اسپوتنیک، این اظهارنظرهای مایکل راسل بعد از آن مطرح شدند که بورس جانسون، نخست‌وزیر انگلیس سفری به اسکاتلند داشته و در این سفر به ابراز حمایت از داگلاس راس، رهبر حزب محافظه کار اسکاتلند پرداخت. راسل بیان کرد، در صورتی که حزب ملی اسکاتلند بعد از انتخابات ماه مه همچنان در قدرت باقی بماند و بوریس جانسون، نخست‌وزیر انگلیس همچنان از مطرح کردن لایحه قانونگذاری مربوط به همه پرسی استقلال امتناع کند، این حزب به صورت یکجانبه به وضع قانون برای یک همه پرسی جدید می پردازد.