نماینده دائم کویت در سازمان ملل بار دیگر خواستار اعطای کُرسی دائم به کشورهای عربی در شورای امنیت سازمان ملل شد.  به گزارش آناتولی، «منصور العتیبی»، نماینده دائم کویت در سازمان ملل روز گذشته -سه‌شنبه- اعلام کرد که کویت به نیابت از کشورهای عربی خواستار نمایندگی دائم عربی همراه با اختیارات کامل در شورای امنیت در صورت هر‌گونه توسعه این شورا در آینده است. وی  گفت: «عدالت در نمایندگی همچنین ایجاب می‌کند که کشورهای عربی در کرسی‌های غیر‌دائم سازمان ملل نیز عضویت داشته باشند.» العتیبی گفت: «خواسته‌های گروه عربی در این زمینه با استناد به معیارهای عینی است که در تراکم جمعیت عرب و تعداد کشورهای عربی در سازمان ملل نمود می‌یابد.» وی در ادامه افزود: «بخش عمده‌ای از کار شورا و مواردی که در دستور کار آن قرار دارد، مربوط به منطقه عربی است و این موضوع مستلزم نمایندگی عادلانه و متناسب کشورهای عربی در شورای امنیت است.» العتیبی تاکید کرد که ‌کشورهای عربی خواستار اصلاحات واقعی و جامع در شورای امنیت هستند تا این شورا در چارچوبی شفاف‌تر، بی‌طرف‌تر، معتبرتر با قدرت و کارآیی بیشتری به فعالیت خود ادامه دهد.