نخست‌وزیر تونس از اصلاح کابینه و تغییر در ۱۱ وزارت‌خانه از جمله دادگستری، کشور و بهداشت خبر داد. به گزارش المیادین، هشام المشیشی، نخست وزیر تونس در کنفرانس خبری در کاخ دولت در القصبه از اصلاح کابینه خود خبر داد. این اصلاحات شامل 11 وزارتخانه می‌شود که بر اساس آن، یوسف الزواغی، برای وزارت دادگستری و ولید الذهبی برای وزارت کشور و عبداللطیف المیساوی، به عنوان وزیر املاک دولت و امور املاک و رضا بن مصباح به عنوان وزیر صنعت و نهادهای کوچک و متوسط تعیین می‌شوند. همچنین سفیان بن تونس به عنوان وزیر نیرو و معادن و شهاب بن احمد برای تصدی وزارت امور محلی و محیط زیست و یوسف فنیره برای وزارت مشاغل و زکریاء بلخوجه برای تصدی وزارت جوانان و ورزش و اسامه الخریجی برای وزارت کشاورزی و ماهیگیری و منابع آبی تعیین شد. المشیسی عنوان کرد که این اصلاحات با هدف حفظ دولت تکنوکرات مستقل و مورد حمایت با یک پشتیبانی سیاسی است. المشیشی همچنین دیداری با قیس سعید، رئیس جمهوری این کشور داشت و در این دیدار، درخصوص رایزنی‌های جاری پیرامون اصلاحات در دولت گفت‌وگو شد. توافق شده تا دولت جدید تونس متشکل از اعضای پاکدست و بی‌حاشیه باشد.