نخست‌وزیر دولت نجات ملی یمن تأکید کرد، طرف‌هایی که به عادی‌سازی روابطشان با رژیم صهیونیستی می‌پردازند، بخشی از پروژه صهیونیستی، غربی، آمریکایی هستند. به گزارش المسیره، عبدالعزیز بن حبتور، نخست‌وزیر دولت نجات ملی یمن وابسته به انصارالله گفت: کشورهایی در منطقه که به عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی می‌پردازند، بخشی از پروژه صهیونیستی غربی آمریکایی هستند و اکنون برای تشکیل پیمانی علیه ایران تلاش می‌کنند؛ چراکه از فلسطین حمایت کرده است. وی گفت: طرحی برای تجزیه منطقه عربی از بیش از ۱۰۰ سال پیش برای خدمت به پروژه صهیونیسم و اشغال فلسطین وجود دارد. وی گفت: عربستان و امارات پروژه مشترکی برای تجزیه یمن دارند. همچنین پروژه‌هایی برای سلطه و گسترش نفوذ در یمن وجود دارد. امارات به سیطره بر تعدادی از شهرها، جزایر و پایگاه‌های یمن چشم دوخته است و عربستان خواهان سیطره بر بخش‌های دیگری است.