روسیه علیه یکی از متحدان منتقد کلیدی کرملین به اتهام ورود خشونت‌آمیز به ساختمانی که گفته می‌شود متعلق به یکی از ماموران مخفی بوده که بنا بر ادعا در توطئه قتل الکسی ناوالنی دست داشته، پرونده کیفری باز کرد. به گزارش رویترز، این اقدام علیه لیوبوف سوبول، یکی از متحدان الکسی ناوالنی، منتقد کلیدی کرملین تازه‌ترین اقدام در سری اقدامات سرکوبگرایانه کرملین علیه مخالفان پیش از انتخابات پارلمانی سال آینده محسوب می‌شود. سوبول قصد دارد در این انتخابات نامزد شود اگرچه منتقدان صریح و برجسته کرملین اغلب از نامزدی در انتخابات منع می‌شوند. الکسی ناوالنی در توییتی نوشت: سوبول پس از بازجویی به مدت ۴۸ ساعت بازداشت شد. کمیته تحقیقات روسیه که به جرائم جدی رسیدگی می‌کند در وب‌سایت خود نوشت: ما پرونده کیفری را علیه سوبول تشکیل دادیم. این کمیته به هیچ گونه بازداشتی اشاره‌ای نکرد. طرفداران سوبول و مقامات دولتی گزارشات و اظهارات متفاوتی نسبت به رویدادهای منجر به اقدامات روز جمعه ارائه دادند. طرفداران سوبول گفتند، وی روز دوشنبه زنگ آپارتمانی را که محل سکونت خانواده کنستانتین کودریاوسف بود، زد؛ مردی که به گفته ناوالنی یکی از ماموران مخفی بود که در توطئه مسموم کردن وی با گاز اعصاب دست داشت.