سران اتحادیه اروپا روی یکی از مهم‌ترین اهداف در قبال حفظ اقلیم به توافق رسیدند. قرار است طی یک دهه آینده دست کم ۵۵ درصد گازهای گلخانه‌ای کاهش داده شوند. اما این رقم هنوز هم برای حامیان محیط زیست کافی نیست. چارلز میشل، رئیس شورای اتحادیه اروپا و اورزولا فون دیر لاین رئیس کمیسیون این اتحادیه صبح جمعه (۱۱ دسمبر ۲۰۲۰) در تویتر نوشتند که تا سال ۲۰۳۰ میلادی باید دست کم ۵۵ درصد تولید گازهای گلخانه‌ای کاهش داده شوند. انگلا مرکل صدراعظم آلمان نیز به شدت از این هدف، که تقریباً ۵ سال پس از معاهده اقلیم پاریس روی آن توافق صورت گرفته بود، حمایت می‌کرد. میشل اظهار داشت: «اروپا در مبارزه در برابر تغییر اقلیم در صف جلو قرار دارد.» فون دیر لاین نوشت که این توافق «ما را در یک مسیر روشن برای تعادل اقلیمی تا سال ۲۰۵۰ قرار می‌دهد».