یک منبع دولتی یمنی اعلام کرد، معاون وزیر دفاع عربستان در دیدار اخیر با رئیس‌جمهوری دولت مستعفی یمن از وی خواست دولت جدید را اعلام کند. به گزارش شبکه خبری الجزیره، این منبع گفت، ریاض عبدربه منصور هادی، رئیس‌جمهوری دولت مستعفی را تحت فشار قرار داده و از آن می‌خواهد دولت جدید را بدون اجرای بخش نظامی توافق ریاض که در سال ۲۰۱۹ میان شورای انتقالی جنوب یمن تحت حمایت امارات و دولت مستعفی به امضا رسیده، اعلام کند. وی افزود، عربستان پیشنهاد کرده که بخش امنیتی و نظامی توافق ریاض در ازای اعلام دولت جدید یمن توسط منصور هادی به صورت جزئی و فرمالیته اجرایی شود. همچنین ریاض به منصور هادی اعلام کرده با نامزدهای پیشنهادی برای وزارت خانه‌های کلیدی در دولت جدید مخالف است و از وی خواسته اسامی جدیدی جایگزین کند. پیش از این هم یک منبع دولتی یمنی به الجزیره گفت، منصور هادی قبل از اینکه شورای انتقالی جنوب یمن پایبندی خود را به اجرای بخش نظامی توافق ریاض، دولت جدید را اعلام نخواهد کرد و از طرفی هم شورای انتقالی در ابتدا بر اجرای بخش سیاسی اصرار دارد.