بر اساس هشدار یک مقام ارشد سفارت چین، وزرای دولت پکن به تماسهای تلفنی همتایان استرالیایی خود تا زمانی که کانبرا دست از رفتار همچون یک تهدید راهبردی با پکن برندارد جواب نخواهند داد. به گزارش گاردین، چین از دولت استرالیا تحت رهبری اسکات موریسون خواسته تا صراحتا تصمیم بگیرد که میخواهد پکن را یک تهدید ببیند یا یک فرصت و این را پیش شرط از سرگیری مذاکرات دو کشور در سطح وزیران که از اوایل سال جاری میلادی دچار انسداد شده، قرار داده است. یک مقام سفارت چین در استرالیا به روزنامه گاردین استرالیا در صحبتی که حاکی از یک اختلاف دیپلماتیک جدی است گفت، این به عهده دولت استرالیا است که بیندیشد و تصمیم بگیرد که برای متوقف کردن روند افول روابط دو جانبه و ایجاد فضای بهتر برای مذاکرات چه کاری می‌تواند انجام دهد.