ارتش اتیوپی «تدروس آدانوم» رییس سازمان جهانی بهداشت را به حمایت دیپلماتیک و نظامی از شورشیان این کشور متهم کرد. به گزارش رویترز، بیرهانو جولا، رئیس ستاد کل ارتش اتیوپی نوشت که وی خواهان برکناری آدانوم از ریاست سازمان جهانی بهداشت شده است. جولا در سخنرانی تلویزیونی خود، آدانوم را متهم کرد که با استفاده از جایگاه خود به دنبال کسب حمایت دیپلماتیک و جمع‌آوری تسلیحات برای شورشیان تیگرای است. آدانوم ۵۵ ساله که تیگرایی‌تبار است در توییتی، جانبداری از طرف‌های درگیر در مناقشه شاخ آفریقا را رد کرد و از دولت و نیروهای ایالتی خواست تا به دنبال صلح و امنیت غیرنظامیان باشند. دیپلمات‌های غربی مقیم ژنو به رویترز گفتند که در نبود شواهدی دال بر خطاکاری آدانوم، شتابی برای پیش‌داوری یا زیر سؤال بردن وی نیست. در زمان حکمرانی جبهه آزادیبخش خلق تیگرای، آدانوم از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ وزیر بهداشت و وزیر خارجه اتیوپی بود. حزب فوق دهه‌ها بر این کشور حکومت کرد و تا سال ۲۰۱۸ که احمد آبی نخست‌وزیر اتیوپی شد قدرتمندترین عضو ائتلاف حاکم بود. از زمان روی کار آمدن آبی، جبهه آزادیبخش از پیوستن به ائتلاف خودداری کرده است.