روزنامه لبنانی الاخبار، روز گذشته (سه‌شنبه)، جزئیاتی را از دیدار «سعد الحریری» مأمور تشکیل کابینه در لبنان با «دورتی شیا» سفیر آمریکا در بیروت افشا کرد که نشان می‌دهد او در مسیر تشکیل دولت جدید سنگ‌اندازی می‌کند. سعد الحریری به ‌منظور رایزنی درباره تشکیل دولت جدید روز گذشته، با «میشل عون» رئیس جمهور لبنان دیدار کرد؛ اما روزنامه یادشده با «بی‌فایده» خواندن این دیدارها،‌ نوشت که مأمور تشکیل کابینه این کشور خود با دستانش خود را در یک گرداب گرفتار ساخته است. در ادامه این گزارش آمده است که سعد الحریری تنها برای گذراندن زمان خود، و بدون داشتن هیچگونه راه‌حلی، هر از گاهی به اموری از جمله رفتن به کاخ بعبدا می‌پردازد. الاخبار در ادامه نوشت، با آنکه میشل عون به الحریری توصیه کرده است بایستی با تمام فراکسیون‌های پارلمانی دیدار داشته باشد، الحریری تا به این لحظه این اقدام را رد می‌کند.