کمیسیون امور اسلامی و اوقاف پارلمان امارات در حال تدوین طرحی است که به هر اماراتی به اندازه تعداد همسران اماراتی‌اش منزل مسکونی واگذار شود. به نوشته روزنامه البیان، این طرح قرار است به صورت پیشنهاد در صحن مجلس ملی اتحادی (پارلمان) امارات آورده شود تا هر اماراتی به تعداد همسران اماراتی که اختیار می‌کند و حداکثر تا سه همسر، منزل جداگانه از دولت دریافت کند. پیشنهاد مذکور جنجال بزرگی در شبکه‌های اجتماعی به پا کرد و مخالفان این طرح را به جان پارلمان انداخت. مخالفان این طرح می‌گویند جوانان مجردی که برای ازدواج نیازمند مسکن هستند در اولویت اختصاص مسکن قرار دارند و با این اقدام، مسکن‌هایی که به منظور افزایش آمار ازدواج در نظر گرفته شده به افرادی خواهد رسید که به دنبال چندهمسری هستند. به اعتقاد مخالفان وقتی فردی می‌تواند سه همسر اختیار کند به طور حتم قادر به تامین هزینه‌های مسکن آنها هم خواهد بود، در حالی که بسیاری از خانواده‌ها در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند. یکی دیگر از مخالفان نوشته برای افزایش آمار ازدواج‌ به جای اختصاص چند مسکن برای چندهمسرها، قانون ممنوعیت ریخت و پاش در مراسم‌ عروسی را در پارلمان کشور تصویب کنید.