شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد، تحریمهای این اتحادیه علیه ونزوئلا را برای مدت یک سال دیگر و تا تاریخ ۱۴ نوامبر ۲۰۲۱ تمدید کرده است. به گزارش اسپوتنیک، این نهاد وابسته به اتحادیه اروپا در بیانیه ای مطبوعاتی نوشت: شورای اروپا نظام تحریم های اتحادیه اروپا علیه ونزوئلا را برای مدت یک سال دیگر و تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۱ تمدید می کند. بر طبق این بیانیه، این تدابیر شامل تحریم تسلیحات و تجهیزات و ممنوعیت مسافرتی و انسداد دارایی ها در قبال فهرستی از ۳۶ مقام رسمی ونزوئلا هستند. اتحادیه اروپا مدعی شده این مقامهای ونزوئلا بابت نقض حقوق بشر و تضعیف دموکراسی و حاکمیت قانون مسئول هستند. پایان ماه ژوئن شورای اتحادیه اروپا فهرست مقامهای ونزوئلایی که هدف تحریمهایش قرار می‌گیرند را بابت نقش داشتن آنها در تصمیم و اقدامات تضعیف کننده دموکراسی و حاکمیت قانون در ونزوئلا افزایش داد.