برخی منابع آگاه گزارش دادند که تیم میدانی وابسته به نیروهای «طارق عفاش» تحت حمایت امارات در حال جمع‌آوری امضا از ساکنان مناطق واقع در حدفاصل بین «الجاح و باب‌المندب» با هدف موافقت با جداسازی ادارات جنوبی ساحل غربی از دو استان الحدیده و تعز است. در همین رابطه «محمد احمد ورق» نماینده پارلمان یمن و از طرفداران ائتلاف عربی علیه یمن در صفحه فیسبوک خود نوشت که امارات در حال جمع‌آوری امضا از شخصیت‌ها و افراد سرشناس اجتماعی و سیاسی در ادارات ساحل غربی به منظور اعطای مشروعیت قانونی به طرح تقسیم «تهامه» (ساحل غربی در استان الحدیده) است. طبق گزارش وبگاه «وکالة الصحافة الیمنیة»، محمد ورق افزوده که این طرح امارات با حمایت انگلیس به منظور جداسازی منطقه واقع در بین باب‌المندب تا منطقه الجاح و اعلام آن به عنوان یک استان واحد در حال انجام است.