رئیس‌جمهور سابق بولیوی روز شنبه تأیید کرد که دوشنبه از تبعید برمی‌گردد، اما گفت که «آلبرتو فرناندز»، رئیس‌جمهور آرژانتین به دلایل امنیتی او را همراهی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، «اوو مورالس» سال گذشته را بعد از استعفا از مقام ریاست جمهوری و فرار از کشور به دنبال سه هفته اعتراض به انتخاب مجدد مناقشه‌آمیز او برای یک دور چهارم غیرقانونی در اکتبر ۲۰۱۹، در آرژانتین گذرانده است. «لوئیس آرسه»، جانشین او به عنوان رئیس حزب جنبش برای سوسیالیسم (MAS)، در انتخابات ماه گذشته پیروز شد و روز یکشنبه به عنوان رئیس جمهور تحلیف خواهد شد. مورالس اظهار کرد: من امروز (دوشنبه)، ساعت ۱۰ یا ۱۱ صبح، از مرز عبور خواهم کرد. رئیس جمهوری آرژانتین قرار است در مراسم تحلیف آرسه شرکت کند اما پس از آن به شهر مرزی لا کوایاکا، جایی که قرار است مورالس از آنجا وارد بولیوی شود، سفر می‌کند. رئیس‌جمهور سابق بولیوی با بیان اینکه فرناندز همراه با او از مرز ویلازون عبور می‌کند، اظهار کرد: امیدوارم به مشکل حقوقی نخورم. وی از آنجا به منطقه تروپیکو دو کوچابامبا سفر می‌کند؛ جایی که حرفه سیاسی خود را به عنوان رهبر اتحادیه کوکالرو آغاز کرد.