عضو شورای سیاسی جنبش انصارالله یمن به ائتلاف عربی تحت امر عربستان نسبت به پاسخ به ترور وزیر یمنی و حمله به عمق عربستان هشدار داد.  

به گزارش المیادین، محمد البخیتی، عضو شورای سیاسی جنبش انصارالله یمن گفت، طرفی که در جنایت ترور حسن زید، وزیر جوانان و ورزش در دولت صنعا دست دارد، همان کشورهای ائتلاف متجاوز هستند که از ابتدای جنگ، این وزیر را در فهرست اهداف خود قرار داده بودند؛ حال هرچند که انجام این ترور توسط مزدورانشان انجام شده باشد.

البخیتی تصریح کرد: این ترور بدون پاسخ نخواهد ماند و حق مردم یمن است به روشی که مناسب می‌بیند، پاسخ دهند. هدف قرار دادن یکی از وزیران دولت، به منزله تشدید تنش است که با تشدید تنش مشابهی با آن مقابله خواهد شد و این چیزی است که رخ می‌دهد و ما حملات خود به عمق عربستان را بیشتر کرده‌ایم.

وی درخصوص حملات مکرر به فرودگاه بین‌المللی أبها در عربستان گفت: فرودگاه‌هایی که ائتلاف متجاوز برای هدف قرار دادن یمن از آنها استفاده می‌کند، مورد هدف حملات ما قرار می‌گیرد تا از هدف قرار گرفتن غیرنظامیان که عادت این ائتلاف متجاوز است، جلوگیری کنیم و این روند ادامه دارد.