رئیس‌جمهوری آذربایجان روز گذشته (چهارشنبه) گفت، روابط دیپلماتیک باکو با هر کشوری که جمهوری قره‌باغ را به رسمیت بشناسد، قطع خواهد شد.

الهام علی‌اف، رئیس‌جمهوری آذربایجان در مصاحبه با روزنامه هابرترک تاکید کرد: روابط دیپلماتیک باکو با هر کشوری که بخواهد جمهوری ناگورنو-قره‌باغ را به رسمیت بشناسد، قطع می‌شود.

او همچنین به این نکته اشاره کرد که تاکنون هیچ کشوری در جهان، روابط با این منطقه برقرار نکرده است.

علی‌اف همچنین گفت، در صورتی می‌توان نیروی صلحبان در قره‌باغ مستقر کرد که با رضایت باکو و ایروان باشد. لاوروف گفته است صلحبان‌های روس باید در قره‌باغ حاضر باشند تا از برقراری آتش‌بس اطمینان حاصل شود.

او گفت که تصمیم نهایی بر عهده باکو و ایروان است.

او همچنین گفت بدون سازش سیاسی میان دو کشور، هرگونه راه‌حل نظامی برای این درگیری کارآمد نخواهد بود و ما به این موضوع احترام می گذاریم.