نتایج آرای شمرده شده انتخابات ریاست جمهوری اخیر تاجیکستان پیروزی قاطع رئیس جمهور این کشور در این انتخابات را نشان دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان روز گذشته (دوشنبه) اعلام داشت، امامعلی رحمان، توانسته با کسب ۹۰.۹۲ درصد آرا برای پنجمین دور به ریاست جمهوری برسد. امامعلی رحمان ۶۸ ساله که متحد روسیه است از سال ۱۹۹۲ اداره کشور فارسی زبان و ۹.۵ میلیون نفری تاجیکستان را در دست داشته و تا حد زیادی انتظار میرفت در این انتخابات هم با توجه به غیبت مخالفان داخلی قدرتمند برای یک دور هفت ساله دیگر به ریاست جمهوری برسد. به گفته کمیسیون انتخابات و همه‌پرسی تاجیکستان، ۶۸ حوزه رای‌گیری در این کشور به همراه ۳۳۷۵ حوزه اخذ آرا و ۳۹ حوزه رای‌گیری در خارج از تاجیکستان مامور کسب آرای مردمی بودند و مجموعاً ۴.۹ میلیون نفر ثبت‌نام کرده بودند.