رئیس شورای اروپا عنوان کرد، انگلیس بعد از بریگزیت بخشی از یک «هلال بی ثباتی» است که پیرامون اتحادیه اروپا بروز پیدا کرده و تصمیم لندن برای ترک اتحادیه اروپا در رده تهدیدات ناشی از ترکیه، روسیه، لیبی و سوریه علیه این اتحادیه قرار می‌گیرد. به گزارش رویترز، شارل میشل، رئیس شورای اروپا که نشستهای اتحادیه اروپا را ریاست می‌کند، در یک سخنرانی اینترنتی برای اندیشکده بروجل اظهار کرد: یک هلال بی‌ثباتی پیرامون ما به وجود آمده است. او خاطرنشان کرد: در غرب، بریگزیت. این نتیجه اتحادیه اروپا را تکان داد. این انتخاب حاکمیت ملی به عنوان یک شکست از جانب ساختمان اروپا احساس شد. حقیقت این است که انگلیسی‌ها با یک وضعیت بغرنج روبرو هستند. کدام الگو از جامعه را آنها می‌خواهند؟ انگلیس در ۳۱ ژانویه امسال بعد از ۴۷ سال شراکت در اتحادیه اروپا، این اتحادیه را که بزرگترین بلوک تجاری جهان است ترک کرد. اکنون رهبران اتحادیه اروپا تاکید دارند که لندن تبعات اقتصادی این مساله را بپذیرد. تاکنون فرآیند مذاکره بر سر روابط تجاری جدید و پیدا کردن جایگاه جدید انگلیس در جهان پیچیده شده و اختلافاتی را در درون احزاب سیاسی، جامعه و خود دولت فاش ساخته است.