صدراعظم آلمان خواستار اصلاح شورای امنیت سازمان ملل با توجه به چالش‌های جهانی فعلی شد. به گزارش اسپوتنیک، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در سخنانی ویدئویی به مناسبت گرامیداشت هفتادوپنجمین سالگرد تاسیس این سازمان تاکید کرد، سازمان ملل باید با توسعه‌یافتگی بیشتر بتواند خود را با چالش‌های جهانی قرن بیست و یکم تطبیق دهد. مرکل تصریح کرد، منافع کشورهای عضو می‌توانند مانع کارکرد مناسب نظام سازمان ملل شوند. صدراعظم آلمان خاطرنشان کرد: خوشی ما مشترک است و بنابراین رنج ما نیز مشترک است. ما یک جهان هستیم. مرکل به مسائل سوریه و لیبی اشاره و عنوان کرد، نتایج کار سازمان ملل درنهایت تا سطحی که اعضایش توافق کنند خوب خواهد بود. این صدراعظم آلمان ادامه داد، کشورش آماده قبول مسئولیت از جمله در یک شورای امنیت گسترش یافته است. این در حالی است که آلمان در شرایط فعلی عضو غیردائم شورای امنیت است.