وزارت امور خارجه برزیل اعلام کرد، مقامات برزیلی ۲۹ دیپلمات ونزوئلایی را به عنوان عناصر نامطلوب معرفی کردند که این تازه‌ترین نشانه مبنی بر حمایت از گوآیدو به شمار می‌رود. به گزارش اسپوتنیک، وزارت امور خارجه برزیل در بیانیه‌ای اعلام کرد: دولت برزیل به مقامات دیپلماتیک، کنسولگری و اجرایی نظام نامشروع ونزوئلا و اینکه مقامات آنها را به عنوان عنصر نامطلوب معرفی کرده، اطلاع داده است. این نمایندگان سیاسی فورا تمام امتیازات و مصونیت دیپلماتیک خودشان را از دست می‌دهند اما اجباری به ترک این کشور ندارند. این اقدام به کاراکاس حق فراخواندن مقامات خود از برزیل را می‌دهد و یا اینکه آنها می‌توانند بدون برخورداری از جایگاه رسمی و امتیازات مرتبط در برزیل بمانند. با این تصمیم، نمایندگان مادورو به شهروندان عادی ونزوئلایی در برزیل تبدیل می‌شوند و دیگر نمی‌توانند اسناد رسمی صادر کنند و هدف اقدامات حقوقی و قانونی برزیل قرار می‌گیرند.