دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد، نیروهای هند با استفاده از تفنگ‌های ساچمه‌ای علیه معترضان باعث معلولیت، کوری و حتی کشته شدن مردم در کشمیر می‌شوند و این اقدام آنها برخلاف هنجارهای بین‌المللی است که نیروهای امنیتی را از استفاده از چنین ابزاری برای کنترل اعتراضات منع می‌کند. به گزارش آناتولی، دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای اعلام کرد:‌ یک بار دیگر نیروهای امنیتی هند از تفنگ ساچمه‌ای در کشمیر استفاده کردند که تنها باعث نگرانی‌های بیش از حد مردم و آسیب‌های جدی به معترضان و عابران پیاده شده است. استفاده از این سلاح باعث آسیب‌های جدی و غیرقابل بازگشت شده و تمام قوانین ذکر شده در اصول اولیه و پایه سازمان ملل را نقض کرده است. محکومیت استفاده از تفنگ ساچمه‌ای توسط نیروهای امنیتی هند در کشمیر در پی تنش‌های ایجاد شده ناشی از شلیک به سوی معترضان در سرینگر، مرکز کشمیر هند مطرح شد.