دبیر کابینه ژاپن اکنون در حالی به محبوب‌ترین کاندیدا برای پست نخست‌وزیری این کشور بدل شده که کاندیداها قرار است رقابت در این پست را ۹ سپتامبر (19 شهریور) آغاز کنند. به گزارش رویترز، بر اساس نظرسنجی روز گذشته (جمعه) روزنامه آساهی، یوشیهیده سوگا، دبیر کابینه ژاپن (سخنگوی کابینه) پس از ورود به رقابت حزب حاکم لیبرال دموکرات این کشور به منظور تصدی پست نخست‌وزیری، اکنون از محبوبیت زیادی برخوردار است. این نظرسنجی مشخص کرد که افزایش حمایت‌ها از سوگا پس از تضمین پشتیبانی از سوی بخش‌های مختلف حزب حاکم از وی در پی استعفای شینزو آبه از سمت نخست وزیری به دلیل شرایط سلامتش به وجود آمده است. بر این اساس، سوگا ۳۸ درصد محبوبیت را در نظرسنجی دارد در حالیکه شیگرو ایشیبا، وزیر دفاع سابق ۲۵ درصد و فومیو کیشیدا، رئیس حزب حاکم تنها پنج درصد محبوبیت دارند.