دونالد ترامپ جنبش «جان سیاهپوستان مهم است» را یک جنبش «تبعیض آمیز که برای سیاهپوستان بد است» خواند. به گزارش هیل، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در حالی با لورا اینگراهام، مجری شبکه فاکس نیوز مصاحبه کرد که بخشی از این مصاحبه را صرف ترسیم یک تصویر تیره و تار از تظاهرات ضد نژادپرستی در ماه‌های اخیر در آمریکا که در پی قتل‌های پلیس علیه سیاهپوستان اوج گرفتند، کرد. ترامپ به طور خاص جنبش «جان سیاهپوستان مهم است» را که در راستای مبارزه با خشونت پلیس و بی‌عدالتی نژادی در آمریکا کار می‌کند، هدف قرار داد. رئیس جمهور آمریکا گفت: جنبش جان سیاهپوستان مهم است یک سازمان مارکسیست است. اولین باری که نام جان سیاهپوستان مهم است را شنیدم گفتم این یک نام وحشتناک است. این جنبشی بسیار تبعیض آمیز است. این برای مردم سیاهپوست و برای همه بد است. ترامپ در ادامه صحبتهایش شرکتهایی که به آرمانهای جنبش جان سیاهپوستان مهم است کمک مالی کرده‌اند را ضعیف خوانده گفت، آنها دارند آسانترین راه را در پیش میگیرند. وی خاطرنشان کرد: این راه آسان نیست بلکه یک راه بسیار خطرناک است. ترامپ پیشتر گفته بود، عبارت «جان سیاهپوستان مهم است»، سمبل تنفر است.