تظاهرات‌ در استان‌های عراق برای محکوم کردن اوضاع معیشتی و ترورها به ویژه در بصره شدت گرفته است. نخست‌وزیر عراق نیز وعده مجازات عاملان کشتار فعالان عراقی را داده است. به گزارش المیادین، معترضان اتوبان محمد قاسم را در بغداد بستند. خبرنگار المیادین گزارش داد معترضان به یکی از درهای وزارت دارایی یورش بردند. معترضان تظاهراتی را در نزدیکی پل وزارت دارایی به سمت منطقه النهضه در مرکز بغداد در مسیر اتوبان محمد قاسم برگزار کردند. در استان‌های ذی قار و بابل نیز تظاهرات‌هایی برگزار شد. خانواده‌های قربانیان ترور تظاهرات ذی قار در جنوب عراق تجمع اعتراضی را برای درخواست جهت مجازات عاملان ریختن خون فرزندانشان برگزار کردند. این تجمع اعتراضی در مقابل دادگاه تجدیدنظر ذی قار و پس از آنکه کمیته تحقیقات پرونده را به دستگاه قضائی تحویل داد، برپا شد. تظاهرکنندگان اوضاع معیشتی و ترورها در برخی از مناطق عراق به ویژه در بصره را محکوم کردند. معترضان به اداره بهداشت بابل یورش برده و خواهان برکناری محمد الجعیفری، مدیرکل آن و طرف‌های ذی‌ربط در این نهاد به دلیل افزایش ابتلاها به کرونا و آمار فوتی‌ها و سوء مدیریت و فساد اداری شده و درخواست خود را برای بازخواست افراد کوتاهی کرده مطرح کردند.