مردم لبنان در اعتراض به نابسامانی اوضاع اقتصادی و افزایش قیمت دلار در مناطق مختلف این کشور دست به تظاهرات زدند. به گزارش شبکه خبری الجزیره، معترضان به سیاست بانکداری و افزایش نرخ دلار در میدان ریاض الصلح در مرکز بیروت، مقابل ساختمان بانک مرکزی و نیز ورودی پارلمان تجمع کردند. معترضان پرچم‌های لبنان را در دست داشته و شعارهایی برای درخواست حمایت از شهروندان مقابل تبعات بحران اقتصادی و مجازات عاملان فروپاشی نرخ واحد پولی لبنان سر داده و بر ادامه اعتراضات خود تا زمان تحقق مطالبات خود تأکید کردند. در همین راستا، ده‌ها معترض برای مخالفت با نابسامانی اوضاع معیشتی با آتش زدن لاستیک خودروها تردد خودروها در جاده نزدیکی شهرستان عالیه را مختل کرده و خواستار بهبود سریع بحران اقتصادی شدند. در طرابلس هم صدها معترض در مقابل ساختمان بانک مرکزی لبنان در اعتراض به افزایش قیمت دلار مقابل لیر و نابسامانی اوضاع معیشتی تجمع کردند. در شهر صیدا ده‌ها تظاهرکننده گرانی و افزایش قیمت دلار را محکوم کرده و پلاکاردهایی در راستای محکومیت سیاست‌های مالی دولت در دست داشتند. همچنین جنبش مدنی لحقّی در بیانیه‌ای از لبنانی‌ها خواست به منظور براندازی رژیم حاکم و دولت و تلاش برای تشکیل دولت مستقل انتقالی تظاهرات کنند.