فیلم‌های ویدئویی که در روز پنجشنبه منتشر شده نشان می‌دهد مأموران پلیس در شهر بوفالو واقع در نیویورک مرد غیرمسلح ۷۵ ساله‌ای را به سمت زمین هل می‌دهند و سر او بر اثر این برخورد، چندین مرتبه به زمین اصابت می‌کند. این مرد بی‌حرکت مانده و روی بتن شروع به خونریزی می‌کند. به دنبال این حادثه، ۵۷ عضو از بخش تیم واکنش سریع که به شورش‌ها و سایر شرایط ناآرامی عکس‌العمل نشان می‌دهد، در حمایت از همکاران خود، از واحدشان استعفا کردند. بر اساس اخبار بوفالو نیوز، تیم واکنش اضطراری نه از واحد پلیس، بلکه از واحد تاکتیکی استعفا داده است.