شبکه الجزیره فیلم مستندی با عنوان زنان زندانی در بازداشتگاه ذهبان منتشر کرد که به وضعیت حقوقی، انسانی و اجتماعی زنان سعودی به ویژه فعالانی که بدون اتهامات جدی بازداشت شده‌اند،‌ می‌پردازد. به گزارش الجزیره، در این فیلم زنان و مردانی که بازداشت شده بودند اتهامات وارده را تکذیب کردند و درباره روش‌های شکنجه‌ای که علیه آن‌ها استفاده شده بود، توضیح دادند. در این فیلم با یمنی دیسای، از زنان بازداشتی سابق در عربستان که یکی از شاهدان عینی وضعیت زندانیان ذهبان بوده، مصاحبه شده است. زندان ذهبان به زنان بازداشت شده اختصاص دارد. وی با تعدادی از این زنان دیدار و گفت‌وگو کرده و جزئیات زندان را با نقاشی ارائه کرد. یمنی دیسای نقل می‌کند که وی مشغول تدریس بوده که تماسی از اداره دانشگاه حائل دریافت می‌کند. به او اطلاع می‌دهند که مشکلی در ویزایش به وجود آمده و باید به دفتر گذرنامه مراجعه کند. وی به محض اینکه دانشکده را ترک می‌کند می‌بیند که نیروهای امنیتی منتظر او هستند. این نیروها او را به منزلش برده و آنجا را بازرسی می‌کنند بعد او را به دفتر اصلی امنیت حائل منتقل شده و بعد او را به زندان ذهبان می‌برند.