رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت، قصد نداشت نسخه سخنرانی سالانه دونالد ترامپ را پاره کند، تا اینکه آن را خواند و متوجه شد که وحشتناک و مزخرف است و به این طریق خواست تا توجه را به بخش‌های ناخوشایند آن جلب کند.

نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در بحبوحه انتقاد جمهوری‌خواهان بابت پاره کردن متن سخنرانی سالانه دونالد ترامپ به دست او پس از پایان سخنانش در چهارم فوریه، در مصاحبه‌ای با سی.‌ان.‌ان که امروز (دوشنبه) به طور کامل منتشر می‌شود، از خود دفاع کرد.  پلوسی گفت: زمانی که به نطق سالانه رفتیم، قصد انجام چنین کاری را نداشتم. پس از خواندن حدود یک سوم متن سخنرانی، با خودم فکر کردم این وحشتناک و مزخرف است و متوجه شدم که تقریبا در هر صفحه‌ای مطلبی وجود دارد که ناخوشایند و نامطلوب است. او در مصاحبه با سی.‌ان.‌ان گفت: فکر می‌کنم تک‌تک کاندیداهای ما، رئیس‌جمهوری بهتری از اشغال‌کننده کنونی کاخ سفید خواهند بود. پلوسی ابراز اطمینان کرد که دونالد ترامپ در رای‌گیری نوامبر شکست می‌خورد. او گفت: حتی نمی‌توانم وضعیتی را متصور شوم که او بار دیگر انتخاب شود و وارد کاخ‌سفید شود، اما نمی‌توان هیچ چیز را بدیهی و مسلم پنداشت.