جنبش مردمی عراق اعلام کرد، در صورتی که مقامات ظرف یک هفته همه‌پرسی برای انتخاب نخست وزیر دولت جدید برگزار نکنند، اعتراضات در سراسر این کشور را تشدید خواهند کرد. به گزارش آناتولی، معن الجابری، هماهنگ‌کننده اعتراضات استان ذی‌قار در جنوب عراق گفت، تحصن‌کنندگان این استان با سایر استان‌های مرکزی و جنوبی کشور و نیز میدان التحریر بغداد توافق کردند که برای پست نخست وزیری همه‌پرسی برگزار شود. وی افزود، میادین تحصن توافق کردند که به دولت، کمیسیون انتخابات و دستگاه قضایی عراق یک هفته فرصت دهند تا سازوکار برگزاری همه‌پرسی را اعلام کنند. الجابری ادامه داد، میادین تحصن نامزدی چهره‌های غیرجنجالی و غیرحزبی را که همسو با دستورات مرجعیت دینی نجف است و درباره این چهره‌ها اجماع ملی وجود دارد، برعهده خواهند گرفت و سپس برای طرح اسامی در همه‌پرسی، آن را به دولت ارائه خواهد کرد. مقدمه‌چینی برای برگزاری همه‌پرسی بسیار زمان‌بر است و این باعث می‌شود در حال حاضر گزینه‌ای بعید به نظر برسد اما ظاهرا این درخواست برای اعمال فشار به گروه‌های سیاسی به منظور طرح جایگزین محمد توفیق علاوی، نخست وزیر مکلف عراق است که از حمایت مردمی برخوردار است. در همین حال، پلیس عراق از وضعیت امنیتی در میادین مختلف بغداد خبر داد.