انتخابات سراسری در جمهوری ایرلند روز گذشته (شنبه) در حالی آغاز شد که نخست وزیر این کشور امیدوار است به خاطر حمایت از برگزیت یک دوره جدید از حکومت را برای خود تضمین کند اما رای‌دهندگان احتمالاً وی را بیشتر با توجه به سوابق داخلی‌اش قضاوت خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، انتخابات در سراسر جمهوری ایرلند آغاز شده، اگرچه تعداد اندکی از جزایر ساحل غربی این کشور روز جمعه آرای خود را به صندوق‌های رای انداختند؛ چراکه شرایط نامناسب دریاها ممکن بود مانع انتقال صندوق‌های رای با قایق شود. حدود ۳.۳ میلیون تن واجد شرایط شرکت در این انتخابات برای انتخاب ۱۵۹ عضو مجلس عوام پارلمان در دوبلین هستند. حزب «فاین گیل» به رهبری لئو واردکار، نخست وزیر ایرلند از سال ۲۰۱۶ میلادی زمام امور کشور را در دست داشته است. این در حالیست که بسیاری در لندن نگران واکنش ایرلند پس از برگزیت هستند.