عرب‌های اسرائیل که حدود ۲۰ درصد از جمعیت سرزمین‌های اشغالی را تشکیل می‌دهند، نگران آینده خوشان طبق طرح صلح دونالد ترامپ هستند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد، شهروندان عرب اسرائیلی در شهر «ام الفهم» واقع در سرزمین‌های اشغالی، از طرح به اصطلاح صلح دونالد ترامپ که آن‌ها را بخشی از یک کشور آینده فلسطین می‌بیند، نگرانند و می‌ترسند. همزمان معامله قرن به کشور یهود چراغ سبز برای الحاق بخش‌هایی از اراضی اشغالی کرانه باختری نشان می‌دهد که بیش از ۴۰۰ هزار اسرائیلی در شهرک‌های آن که از نگاه قوانین بین‌المللی غیر قانونی به شمار می‌رود، ساکن هستند. در ام الفهم، شهری با بیش از ۵۰ هزار جمعیت در شمال اسرائیل، جمعیت فلسطینی در اراضی اشغالی ۱۹۴۸ از بندی در صفحه ۱۳ طرح ۱۸۱ صفحه‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا که حق شهروندی اسرائیلی آن‌ها را می‌گیرد، نگرانند و معتقدند پیامدهای مخرب آن دیر یا زود نمایان می‌شود.