دادگاه بلژیک حکم استرداد کارلس پوجدمون، رهبر استقلال‌طلب سابق منطقه کاتالونیای اسپانیا را به حال تعلیق در آورد. به گزارش الجزیره، قاضی دادگاهی در بلژیک که مسئول پرونده کارلس پوجدمون، رهبر استقلال طلب سابق کاتالونیا است همچنین طی حکمی علاوه بر معلق ساختن استرداد وی به اسپانیا، حکم بازداشت تونی کامین، عضو سابق کابینه دولت کاتالونیا را نیز با استناد به مصونیت وی به عنوان نماینده پارلمان اروپا معلق ساخته است. هر دو نفر از سوی اسپانیا به دلیل ایفای نقش در همه پرسی استقلال سال ۲۰۱۷ کاتالونیا تحت تعقیب قرار گرفتند و بعد از این اتفاق به بلژیک فرار کردند. آنها در ماه مه ۲۰۱۹ به عنوان نامزدهای احزاب جدایی طلب کاتالونیا در اسپانیا به عنوان نماینده پارلمان اروپا انتخاب شدند. ماه اکتبر پوجدمون در پی صدور حکم بازداشتش از سوی اسپانیا خودش را به مقامهای قضایی بلژیک تسلیم کرد.