یکی از وزرای سابق کابینه‌ لبنان و از چهره‌های سرشناس و برجسته مسیحی لبنان با اشاره به اینکه رایزنی‌های پارلمانی لازم برای معرفی نخست وزیر مکلف برای تشکیل کابینه ظرف روزهای آینده آغاز خواهند شد، گفت: تلاش‌هایی برای تشکیل یک کابینه تکنوسیاسی تا پیش از پایان سال جاری میلادی با ۲۴ وزیر در دست انجام هستند. کریم بقرادونی، یکی از وزرای سابق کابینه‌ لبنان در گفت‌وگو با شبکه خبری المیادین اظهار کرد: رایزنی‌های پارلمانی لازم در لبنان برای معرفی نخست وزیر مکلف به تشکیل کابینه ظرف روزهای آینده آغاز خواهند شد. بقرادونی گفت: تشکیل کابینه در لبنان هرگز طولی نخواهد کشید و تا پیش از پایان سال جاری میلادی انجام خواهد شد. این وزیر سابق کابینه لبنان افزود: امروز در لبنان رویکردی برای تشکیل یک دولت تکنوسیاسی با ۲۴ وزیر که افراد متخصص بیشتر پست‌های آن را بر عهده بگیرند، شکل گرفته است.