یکی از مقام‌های دولت افغانستان دیروز (جمعه) گفت، برنامه تبادل سه تن از زندانیان ارشد طالبان با دو گروگان خارجی به تعویق افتاده است. 

به نقل از رویترز، به گفته این مقام دولت کابل، طالبان این دو گروگان خارجی را به یک مکان جدید و امن منتقل کرده است. سه منبع طالبان یکی از آنها مرتبط با انس حقانی، از زندانیان دولت کابل گفت، این فرماندهان طالبان قرار بود در پی آزادی به قطر بروند اما به زندان بگرام منتقل شده‌اند. پس از آنکه لباس نو به آنها داده شد با آنها صحبت کردیم و سپس آنها را به زندان بگرام بردند. 

آنها به ما گفتند که قرار بود سوار هواپیما شوند و به دوحه بروند اما پس از گذشت چندین ساعت این اتفاق نیفتاد. یکی دیگر از منابع نیز اعلام کرد: این اقدام از سوی دولت کابل باعث شگفتی و آزار طالبان شد. توافق بر این قرار بود که اگر آنها آزاد شوند ما هم این دو گروگان غربی را آزاد کنیم. اما طالبان این دو گروگان را به منطقه‌ای دیگر منتقل کرد. منابع طالبان گفته‌اند نمی‌دانند چرا این سه عضو برجسته طالبان که در بازداشت دولت بودند، به دوحه نرفتند.