نخستین نیروگاه بزرگ خورشیدی فرانسه در ناحیه پیولانس واقع در شهرستان ووکلوز در بستر یک دریاچه آب مصنوعی و به‌عنوان بخشی از منبع برق سبز با منشا کنترل شده آغاز به‌کار کرد. به گزارش ب.اف.ام تی.وی فرانسه، در راه اندازی این نیروگاه از ۴۷ هزار پنل فوتوولتائیک یکی از انواع سامانه‌های تولید برق از انرژی خورشیدی استفاده شده که ۱۷ هکتار از وسعت ۵۴ هکتاری دریاچه را در برگرفته است. این نیروگاه قادر به تولید ۱۷ مگاوات برق و تامین انرژی الکتریکی ۴۷۰۰ خانوار با جمعیت ۱۰ هزار نفر است. تاکنون در فرانسه راه اندازی پارک خورشیدی بسیار کوچک شناور با تولید چند ۱۰ کیلووات تجربه شده و نیروگاه مزبور نخستین تجربه وسعت برق تولیدی در مقیاس بالا است. این نیروگاه همچنین در نوع خود بزرگترین نیروگاه خورشیدی شناور در اروپا است، اما با رکورد جهانی که توسط چین در وسعت ۸۶ هکتاری که معادل مساحت ۱۲۰ زمین فوتبال راه اندازی شده، فاصله دارد. قرار گرفتن نیروگاه‌های شناور خورشیدی بر بستری از آب، همچون دریاچه پشت سدها نه تنها از احتمال قرار گرفتن صفحات خورشیدی در معرض آلاینده‌های هوا همچون گرد و غبار می‌کاهد بلکه هزینه تمیز کردن این صفحات را نیز کاهش می‌دهد.