مدیر عامل سازمان منطقه آزادکیش تغییر نگرش سنتی به فعالیت‌های حوزه دریا و تقویت صنایع نوظهور در این عرصه را راهکارهای توسعه اقتصاد دریا محور عنوان کرد.

به گزارش ایلنا، غلامحسین مظفری با اشاره به برخورداری ایران از 190 هزار کیلومتر مربع گستره دریایی و حدود 5 هزار و 800 کیلومتر نوار ساحلی گفت: دسترسی به دریا در شمال و جنوب و آب‌های آزاد (اقیانوس هند)، مجاورت با منطقه استراتژیک خلیج فارس و تنگه هرمز و قرارگرفتن درکریدورهای ترانزیتی بین‌‌المللی سبب شده است تا ایران در منطقه و جهان از نقشی کلیدی و حساس برخوردار باشد.

مظفری گستره‌های آبی را یکی از عناصر قدرت سیاسی و ظرفیتی برای رشد اقتصادی کشور دانست و افزود: می بایست با توجه بیشتر به اقتصاد و توسعه دریامحور این ظرفیت را با برنامه ریزی و طرح‌های نوظهور و روزآمد تقویت کرد.

وی با بیان این که تحریم و موانع موجود در مسیر فروش نفت، عبور از اقتصاد تک ‌محصولی و کاهش تدریجی تأثیر صادرات نفت بر بودجه کشور را ضروری کرده است، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی توسعه گردشگری، صنایع و حمل ‌و نقل دریایی، توسعه فعالیت‌های شیلاتی و فعال کردن صنایع وابسته به آن، بیشترین توجیه را دارد.

رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش افزود: دریا بزرگ‌ترین محور و بستر تجارت بین‌الملل است و بخش زیادی از کالاهای تجاری دنیا از طریق دریا مبادله می‌شوند و کشورهایی که در این حوزه فعالند و توان اقتصادی بالایی دارند می توانند در اقتصاد جهانی حرفی برای گفتن داشته باشند. مظفری همچنین بر ضرورت تغییر نگاه سنتی به دریا تاکید کرد و گفت: نباید دریا را محدود به شیلات و گردشگری دانست بلکه وقت آن رسیده است تا به صنایع نوظهوری از جمله انرژی‌های تجدید پذیر، آبزی پروری، فعالیت‌های استخراج در دریا، بیوتکنولوژی و زیست هواشناسی دریایی توجه بیشتری نشان دهیم.