خبرنامه 1185 فولاد در تاریخ شنبه 4 مرداد ماه سال 1399 منتشر شد. گفتنی است: همراهان و همکاران گرامی به منظور رعایت بهداشت فردی و لزوم جلوگیری از شیوع کروناویروس، بر اساس مصوبه کمیته بحران شرکت فولادمبارکه، انتشار «خبرنامه فولاد»  به صورت الکترونیکی انجام شده و نسخه چاپی این هفته نامه منتشر نمی‌شود.علاقه‌مندان می‌توانند آخرین اخبار و اطلاعات شرکت را با بارگیری فایل خبرنامه این هفته از روی سایت و کانال فولادمبارکه بدست آورند.