هانیه رستمیان، تیرانداز المپیکی ایران در فینال تپانچه بادی جام جهانی باکو در رده ششم ایستاد. به گزارش ایلنا، در هشتمین روز از مسابقات تیراندازی جام جهانی باکو هانیه رستمیان در دومین فینال تپانچه ۲۵ متر زنان در رده ششم قرار گرفت.  او در پایان مرحله مقدماتی در مجموع مرحله دقت و سرعت با ۵۶۰ امتیاز در رده هفتم ایستاده و راهی فینال شده بود. پیش از این در روزهای قبل این مسابقات ماده تپانچه ۲۵ متر زنان یکبار انجام شده بود که در پایان آن هانیه رستمیان به فینال رسید و در فینال در رده پنجم قرار گرفت.