مدتی بعد از پایان انتخابی، اردوی تیم ملی کشتی فرنگی آغاز شده و محمد بنا 37 نفر را برای مسابقات جهانی صربستان به خط کرده است. این اردو ستاره‌های زیادی دارد که بیشترشان جوان و در ابتدای راه هستند. در 55 کیلوگرم پویا دادمرز یکی از امیدهای ایران خواهد بود. در 60 کیلوگرم نیز نفراتی مثل مهدی محسن‌نژاد و امیررضا ده‌بزرگی رقابت جالبی خواهند داشت. میثم دلخانی در 63 کیلوگرم امید مسلم مدال برای ایران است، در 67 و 77 کیلوگرم نیز برادران گرایی حضور دارند. محمدعلی همچنان کاپیتان تیم ملی کشتی فرنگی است و محمدرضا توانسته قهرمان جهان و المپیک لقب بگیرد. محمدرضا مختاری، پژمان پشتام، محمدهادی ساروی، امیر قاسمی منجزی و علی اکبر یوسفی نیز دیگر چهره‌های مطرح اردو هستند. هر چند که ممکن است از بین همه نفرات حاضر، محمد بنا چهره‌های دیگری را با خودش به صربستان ببرد. ایران در دوره قبلی مسابقات جهانی شاهکار کرد و 4 مدال طلا به دست آورد. محمدرضا گرایی، دلخانی، اکبر یوسفی و هادی ساروی همگی بالاتر از رقبا روی سکوی اول مسابقات جای گرفتند. این در حالی بود که کشتی آزاد صاحب سه گردن آویز طلا شد. حالا هم همه انتظار زیادی از فرنگی دارند و بی‌صبرانه مشتاق تماشای تاریخ‌سازی دوباره شاگردان بنا هستند.