سیدبندی مسابقات بسکتبال آسیا کاپ 2022 در بیروت انجام شد و 16 تیم حاضر در مسابقات با توجه به رنکینگ فدراسیون جهانی در چهار گروه چهار تیمی سیدبندی شدند. بر این اساس تیم ملی بسکتبال ایران به همراه استرالیا، نیوزیلند و چین در سید یک این رقابت‌ها قرار گرفت. طبق رنکینگ فدراسیون جهانی همچنین در سید دو تیم‌های کره جنوبی، فیلیپین، ژاپن و اردن، در سید سه تیم‌های لبنان، چین تایپه، قزاقستان و عربستان و در سید چهار تیم‌های اندونزی (میزبان)، سوریه، هند و بحرین قرار گرفته‌اند. طبق اعلام فیبا آسیا گروه‌بندی مسابقات بسکتبال آسیا کاپ ۲۰۲۲، روز جمعه ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد تا تیم‌ها رقبای خود را در مرحله گروهی بشناسند.