مجمع عمومی انجمن کمیته ملی المپیک کشورها در یونان در حال برگزاری است و از کمیته ملی المپیک ایران، رضا صالحی‌امیری رییس کمیته ملی المپیک به همراه پیمان فخری رییس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی، محمد علیپور عضو هیات اجرایی و فرید فتاحیان مسئول امور بین‌الملل کمیته ملی المپیک در این نشست حضور دارند. در حاشیه این نشست، جایزه بهترین ورزشکاران و کشورها در المپیک که شامل بهترین تاریخ‌سازی زنان، بهترین تاریخ‌سازی مردان، بهترین تیم زنان، بهترین تیم مردان، بهترین ورزشکار زن، بهترین ورزشکار مرد، بهترین ورزشکار، بهترین کمیته ملی المپیک و جنبش المپیک می‌شد، توکیو اهدا شد که ایران سهمی در آن نداشت.