پس از آن که مباحث زیادی پیرامون علت کم‌کاری حمید سوریان در جلب آرای کشورهای دیگر برای اخذ رای در انتخابات هیات رییسه اتحادیه جهانی کشتی مطرح شد، وی سرانجام مدتی پیش موضوع انصراف خود از حضور در انتخابات را به علیرضا دبیر، رییس فدراسیون کشتی اعلام کرد. با توجه به انصراف سوریان از حضور در انتخابات هیات رییسه اتحادیه جهانی کشتی، فدراسیون کشتی سرانجام با کناره‌گیری سوریان از حضور در انتخابات موافقت کرد. در صورتی که قانون اتحادیه جهانی کشتی اجازه معرفی گزینه دیگری را ایران بدهد، مسئولان فدراسیون کشتی قصد دارند فرد دیگری را برای حضور در انتخابات هیات رییسه به اتحادیه جهانی معرفی کنند، در غیر این‌صورت با توجه به کناره‌گیری سوریان، ایران نماینده‌ای در انتخابات نخواهد داشت. پیش از این نیز فدراسیون کشتی عباس جدیدی را برای انتخابات شورای کشتی آسیا معرفی کرده بود که جدیدی رای نیاورد.